Česká republika, stejně jako další země, které se rozhodly vyrábět elektřinu v jaderných reaktorech, se potýká s problémem – kam s vyhořelým jaderným palivem. Sny o znovuvyužití jako suroviny se rozplynuly a každý rok proto na světě přibývají tisíce tun tohoto vysoce nebezpečného odpadu, který musí zůstat bezpečně izolován od biosféry po další statisíce let. Ale kdo by chtěl takového „souseda“? Přístupy různých zemí v Evropě k hledání řešení se liší. V České republice aktuálně kulminuje dlouho trvající spor mezi státními úřady a vybranými samosprávami a zodpovědná Správa úložišť radioaktivních odpadů hodlá letos vybrat čtyři lokality pro podrobné geologické průzkumy. Upřednostní při tom souhlasný přístup vedení obcí anebo geologickou vhodnost a tedy bezpečnost? A co když se ideální místo nenajde? 

Cílem mezinárodní konference NEC 2018 „Jaderný odpad – nechtěné dědictví jaderné energetiky“ je za účasti zahraničních i českých expertů diskutovat možnosti nalezení řešení problému jaderného odpadu, aniž by byla omezena práva obyvatel účinně hájit zájmy své i budoucích generací. 

 

Aktuálně:

11. června 2018 – V předvečer konference se v Praze konal workshop "Uchování vědomostí o úložištích jaderného odpadu". Vystoupila na něm Gabriele Mraz z Rakouského ekologického institutu a David Reinberger z vídeňského úřadu ombudsmana pro ochranu životního prostředí. Studii k této problematice v angličtině máte nyní k dispozici.

18. dubna 2018 – Na konferenci byly představena "Srovnávací analýza českých kritérií pro výběr úložiště, kterou v roce 2017 vypracoval autorský tým ve složení Stefan Alt, Beate Kallenbach-Herbert a Veronika Ustohalová z německého Öko-Institut e.V. Darmstadt a která kritickým pohledem nahlíží na přístup české Správy úložišť radioaktivních odpadů. Nyní se s ní můžete seznámit i Vy v české a německé verzi.     

 

16. dubna 2018 – Úvodní konferenční příspěvek Jana Haverkampa "Problém jaderného odpadu – rizika, možnosti řešení a realita ve světě“ dostal i textovou podobu a tak vám jej nabízíme v anglické i české verzi

13. dubna 2018 – NEC 2018 byla nabita informacemi o problematice nakládání s vyhořelým jaderným palivem a jeho hlubinného ukládání. 116 účastníků z 11 zemí pak mohlo porovnat nový koncept Německa a dalších států s přístupem českých vládních úřadů.  V tuzemsku je to vysoce aktuální, protože by letos mělo padnout rozhodnutí o výběru čtyř nejvhodnějších lokalit pro úložiště z potenciálních devíti. Závěrem konference informace doplnily stručné příspěvky účastníků z východní Evropy. Projděte si jednotlivé prezentace, případně můžete kontaktovat přednášející. Atmosféru konference si pak můžete přiblížit ve fotogalerii.