Problém jaderného odpadu – v čem jsou rizika, jaké jsou možnosti řešení a jaká je realita ve světě [anglicky] – Jan Haverkamp, odborný konzultant na jadernou energetiku Greenpeace Central and Eastern Europe

Rizika geologického hlubinného úložiště - technické cílové představy vs. mýty [německy] - Roman Lahodynsky, emeritní vedoucí vědecký pracovník a přednášející oboru Geologická rizika na Ústavu bezpečnostních věd Vysoké školy přírodních zdrojů a přírodních věd (BOKU) ve Vídni

 

Tematický blok I. Čemu pomohla evropská směrnice o jaderných odpadech?

Shrnutí prvních výsledků ze zpráv jednotlivých členských států [anglicky] - Shrnutí prvních výsledků ze zpráv jednotlivých členských států - Borislava Batandjieva-Metcalf, referentka odboru „Technologie v jaderné energetice, jaderný odpad a odstavování zdrojů“ DG Energy Evropské komise  

Problematické aspekty směrnice 2011/70/Euratom [anglicky, německy] - Gabriele Mraz, expertka pracující pro Österreichisches Ökologie-Institut Vídeň

 

Audionahrávka první části konference

 

Německý restart vyhledávání lokality pro úložiště vysoce radioaktivních odpadů [německy] – Michael Sailer, Berlín, expert v oblasti jaderné bezpečnosti a nakládání s odpady; ředitel Öko-Institut e.V., člen bývalé Komise pro jaderný odpad Německého spolkového sněmu a Spolkové rady

 

Audionahrávka druhé části konference

 

Tematický blok II. Kam s českým jaderným odpadem?

Na koho ten úděl padne? [česky] – Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Český stát proti obcím [česky] – Petr Nohava, starosta Pluhova Žďáru a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti

 

Tematický blok III. Kritéria výběru místa pro úložiště 

Výsledky srovnávací analýzy českých kritérií pro výběr úložiště v mezinárodním kontextu [německy] - Veronika Ustohalová, vědecká pracovnice oddělení jaderná technika a bezpečnost zařízení se specializací radiační ochrana, radioekologie a ukládání radioaktivních odpadů, Öko-Institut e.V. Darmstadt

Český plán způsobu využití kritérií výběru [česky] – Matěj Machek, vědecký pracovník oddělení tektoniky a geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR

 

Nakládání s radioaktivními odpady: může být Skandinávie příkladem pro Českou republiku? [anglicky] – Johan Swahn, ředitel MKG, the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review 

 

Krátké příspěvky účastníků a účastnic konference o situaci při vyhledávání úložiště v dalších zemích

  • Todor Todorov, Za Zemiata / Friends of The Earths Bulharsko
  • Marcin Harembski, Association 'Common Earth', Polsko
  • Liviu Gheorge, Terra Mileniul III, Rumunsko
  • Vladimir Sliviak, ECO DEFENCE Moskva, Rusko
  • Andrey Ozharovskiy, Russian Social-Ecological Union / Friends of The Earths Rusko

 

Audionahrávka závěrečné části konference

 

Pozvánka ke stažení.