Veronika Ustohalová

Dr.-Ing. Veronika Ustohalova je vedoucí vědeckou pracovnicí divize jaderné energetiky a bezpečnosti jaderných zdrojů organizace Öko-Institut e.V. v německém Darmstadtu. Vystudovala vodní stavitelství a vodohospodářství na ČVUT v Praze a hydrauliku a přenos znečišťujících látek na ETH v Curychu. Doktorát v oboru technika skládkování a nakládání s odpady získala na Univerzitě Duisburg-Essen. Ve svém výzkumu se prvních několik let věnovala tématům nakládání s odpady a přenosu znečišťujících látek v životním prostředí.

V organizaci Öko-Institut pracuje od roku 2008 a zabývá se především ochranou před ionizujícím zářením a připraveností na mimořádné situace v jaderné energetice, nakládáním s radioaktivními i běžnými odpady, různými stránkami jaderné bezpečnosti a též odstavování jaderných zařízení z provozu. Dále se věnuje radioekologickému modelování se zaměřením na dopady jaderných zařízení na životní prostředí ve fázích provozu a odstavení i s přihlédnutím k havarijním scénářům. Pracuje též na otázkách zhoršování stavu státní a bezpečnostní infrastruktury v krizových regionech. Kromě toho se zapojuje do projektů věnujících se socioekonomickým aspektům a zapojování zainteresovaných stran do likvidace jaderných odpadů, radiační ochrany a připravenosti na mimořádné situace v jaderné energetice. Je členkou evropské skupiny zainteresovaných stran pro přípravu výzkumných priorit a harmonogramů výzkumu v oblasti radiační ochrany a připravenosti na mimořádné situace v jaderné energetice v Evropě.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.